Balí insecticida per EXTERMINAR les erugues de les bosses de la processionària o cuc del pi

 

 

 

VIDEOS d’aplicació del balí insecticida

 

Balín Insecticida 1998 presentació del balí insecticida després de la realització de les primeres proves de camp extenses - Escola de Natura Angeleta Ferrer "Can Miravitges" - Badalona (Febrer 1998).

 

Balín Insecticida 1999 tractament de nius d'erugues en L5 al parc de la Trinitat Nova amb el balí insecticida contenint únicament  3 mg de Decis EC 2,5 - (Barcelona, Febrer 1999).

 

Balín Insecticida 1999 dissecció dels nius Nº 5 i Nº 8, 7 dies després d’aplicar-hi el balí insecticida mitjançant el tir al Parc de la Trinitat Nova - (Badalona, Febrer 1999).

 

Balín Insecticida 2000 resultats de la segona prova d’homologació del balí insecticida  48 hores després de l’aplicació mitjançant el tir a un rodal de Pinus radiata - (Santa Coloma de Farners, Febrer 2000).

 

Balín Insecticida 2000 resultats de la aplicació del balí insecticida contra nius d'erugues en L3 i L4, 24 hores després de la aplicació mitjançant el tir (Barcelona, 17 - Novembre - 2001).

 

Balín Insecticida 2000 observacións i comentaris de l'autor després de l'aplicació contra un petit niu L4-L5 a Badalona el 31 de Gener de 2010 (en castellà).

 

Balín Insecticida 2000 observacións i comentaris de l'autor després de l'aplicació contra una bossa d'ultim estadi a Badalona el 21 de Febrer de 2010 (en castellà).

 

Balín Insecticida 2000 vídeo de 27-Diciembre-2010 sobre els efectes del balí insecticida contra un niu d’erugues de processionària.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image001

AUTOR   

Lluís Rejat - biòleg Col.2442-C, membre 134 de la I.C.H.N.

CL. Eduard Maristany, 95 3ª - 08912 Badalona        

TEL.  933 892 852 / TEL. MÒBIL  616 540 433

Hom contesta a totes les consultes, tant si son per telèfon, com per SMS, per correu postal o pel E-mail: balines@procesionaria.com

Facebook Platform - Red de aplicadores y usuarios del balín insecticida

anagrama La Pista copia   IBBRA copia